En del af løsningen

Ansvarlighed ud over os selv

Hos Hydra-Comp er vi bevidste om industriens påvirkning af miljøet og er derfor motiverede til at bidrage på forskellige fronter. 

 

Vi er forpligtede til at minimere vores miljømæssige fodaftryk og fremme bæredygtighed gennem energi-optimering og CO2-neutralitet, samt reduktion og genbrug. 

 

Disse initiativer styrker ikke kun økonomisk modstandsdygtighed og innovation, men bidrager også til at skabe grønne job og teknologisk udvikling. 

 

Ved at vælge os som din partner, støtter du aktivt et bæredygtigt miljø og samfund.

artikel_rasmus_default

Bæredygtighed i reparationsafdelingen

For os er bæredygtighed ikke bare et mål, det er en forpligtelse til at forstå, respektere og maksimere vores ressourcer.

Vores reparationsafdeling og fokus på genanvendelse af vores spildprodukter spiller en afgørende rolle i denne tilgang.

Sammen bidrager de til at reducere vores samlede miljømæssige fodaftryk og skabe en mere cirkulær økonomi, hvor ressourcer udnyttes optimalt, og affald minimeres.

Reducer behovet for ny produktion

Reparation af cylindre, maskiner og andre industrikomponenter er en central del af vores bæredygtige praksis.

I stedet for blot at erstatte eller kassere defekte dele eller produkter fokuserer vores reparationsafdeling på at forlænge levetiden og funktionaliteten af eksisterende cylindre.

Dette reducerer behovet for ny produktion og bidrager dermed til at mindske energiforbruget og udledningen af drivhusgasser, som normalt er forbundet med fremstilling af nye produkter.

Reparationer hjælper også med at bevare værdifulde materialer og ressourcer, som ellers ville være gået tabt.

Håndtering af spildprodukter i vores produktion

Vi modtager ofte spørgsmål vedrørende det miljømæssige aspekt af de spildprodukter, der opstår i vores produktion.

Cirkulær Tilgang

Genanvendelse af restprodukter udgør en væsentlig del af vores bæredygtige tilgang.

I stedet for at betragte affald som en uundgåelig bivirkning af produktion og forbrug, ser vi det som en ressource, der kan genanvendes i produktionscyklussen.

Dette opnås gennem forskellige processer, herunder materialeopdeling, genbrug og oparbejdning.

Ved at genanvende reduceres behovet for at udvinde nye råmaterialer, hvilket minimerer miljøbelastningen og bevarer naturlige ressourcer.

Fokus på Udvikling

Denne tilgang til bæredygtighed kræver imidlertid en vedvarende fokusering på uddannelse i hele organisationen samt en konstant optimering af vores processer.

Dette er noget, som vi i HydraComp anser for at være en central del af vores grundlæggende tilgang til at være en ansvarlig virksomhed.

Farvel til over 100.000 kg CO2 om året

Kan en produktionsvirksomhed være energineutral? Det vil HydraComp vise i 2024.

Takket være moderselskabet bag HydraComp foretages der i 2024 større investeringer i energiforsyningen hos HydraComp. Det betyder, at der nu kan siges endeligt farvel til naturgas til fordel for etablering af solenergi.

Sol- og vindenergi er ikke blot bæredygtige energikilder, men også uudtømmelige ressourcer, der giver mulighed for at generere ren energi uden at forårsage skadelige emissioner.

Ved at investere i disse teknologier er det muligt for HydraComp at drage fordel af grøn energi, der kan erstatte mere forurenende energikilder og reducere vores samlede CO2-udslip.

En Grøn Tråd

Moderselskabet bag HydraComp har en række visioner om en holistisk tilgang til bæredygtighed, hvilket betyder at tage højde for hele livscyklussen af vores produkter og tjenester. Dette inkluderer alt fra design og produktion til distribution og genanvendelse.

Ved at fokusere på hele værdikæden kan koncernen sikre, at dens aktiviteter er så miljøvenlige som muligt og minimerer deres miljøpåvirkning.

Mærkbare Reduktioner

Rent praktisk betyder det, at der opsættes et 250 kW solcelleanlæg, der estimeres til at producere næsten 218.000 kWh om året.

Samlet for adresserne i Kolding og Skive betyder det en samlet CO2-reduktion på 102.285 kg om året, herunder reduktion af 18.920 m3 naturgas årligt.

Vi er i proces med løbende at udskifte vores vognpark til elbaserede køretøjer, som vil kunne optankes via ladestandere på adressen.