HYDRA-COMP GØR STATUS OVER 2021 OG SER IND I 2022


Onsdag d. 25. maj 2022 | 9.00 | Af: Alex Paulsen og Rasmus Jacobsen | Læsetid: ca. 5 minutter


 

2021 var på mange måder et vildt og omvæltende år, der bød på mange forandringer i både virksomheden og i verden.

Her gør Rasmus status over 2021, som også blev et rekordår for Hydra-Comp, og forsøger at se fremad mod resten af 2022, der kommer til at definere virksomhedens fremtid.

 

 

2021 - et vildt og omvæltende år

Organisations ændringer

Kigger vi tilbage, så endte vi med at lave en ganske radikalt ændring i organisationen og i en hastighed, som samtlige lærebøger inden for ledelse på det kraftigste vil fraråde. Jeg kan ikke påstå, at alle dispositioner i den proces har været hensigtsmæssigt udført, og anerkender, at det hos mange har medført bump på vejen undervejs. Alle vores kollegaer i begge afdelinger skal have en stor tak for deres måde at håndtere alle de ændringer – det har været en ganske stor prøvelse, vi har udsat dem for.

På bagkant af de organisatoriske ændringer kan jeg kun sige, at jeg er glad for, at vi gennemførte disse, og hvor det er fantastisk at se alle i deres respektive virke navigere mere frit. Stor tak til dem alle for måden, de har håndteret hele processen på.

 

Generationsskifte i ledelsen

Året 2021 startede med udmeldingen om det igangsatte glidende generationsskifte. Planen var klar, processen og tidspunkterne præciseret – virkeligheden viste sig lidt en anden.

Vi måtte i 2021 konstatere, at de gode intentioner for et glidende generationsskifte ikke viste sig realistiske. Generationsskiftet endte med at blive en accelereret og forceret proces.

Generationsskiftet afsluttede vi i starten af 2022 med Claus’ udtrædelse af ejerkredsen. Der er dermed samlet set sket ejerskifte af 68% af virksomheden på mindre end halvandet år.

Igen skal alle vores kollegaer have en stor tak herfra, for jeres forståelse i denne proces.

 

Regnskabsåret 2021

Når vi kigger tilbage på regnskabsåret 2021, så har det på mange måder været et interessant år. Det har været et år, hvor der er investeret rigtig meget i fremtiden samtidig med, at vi er lykkedes med at realisere tilfredsstillende resultater.

Tallene viser med alt tydelighed, at vores kollegaer har løbet rigtig stærkt i 2021.

Til alle kollegaer i begge afdelinger: DET ER FANTASTISK GODT GÅET AF JER ALLE!

2022 - et spændende år med mange ubekendte

Når vi kigger på det 2022, som vi er godt i gang med, så står vi på skuldrene af et forrygende 2021, hvilket vi selvfølgelig tror og håber, at vi kan bygge videre på. Det er samtidig et 2022 med flere ubekendte, hvor vi ikke kender udfaldet. De væsentligste ubekendte som vi endnu ikke kender effekten af, er Ruslands invasion af Ukraine og de kraftigt stigende energipriser.

Regnskabsåret 2022

Vi tror på, at vi kan fortsætte den gode væksttendens fra 2021, hvor vores vækst har været rigtig god. Grundet usikkerhederne i vores omgivelser, har vi i forbindelse med budgetteringen for 2022 gået med en lidt mere konservativ forventning til væksten.

2021 bekræftede med store ordrer, at vores tilgang om at være total-leverandør har potentiale. Vi tror derfor også på, at vi kan videreføre dette fokus, som samtidig giver os lidt mere modstandskraft mod det prispres, vi møder.

Sammen med det fortsatte fokus på arbejdet med optimering af de faste omkostninger tror vi på, at vi i 2022 kan fastholde vores indtjeningsevne på de varer og ydelser vi omsætter, samtidig med at vi kan lykkedes med at forbedre vores bundlinje.

Kommende tiltag i Hydra-Comp

Maskin-investeringer

Vi har påbegyndt behovsafdækningen på maskinerne i produktionen, således at vi er klar til at imødekomme kundernes forventninger fremadrettet. Vi ser meget frem til se resultatet af denne proces (for de utålmodige skal jeg blot minde om, at der som minimum er en leveringstid på 6-9 mdr. på nye maskiner).

Pladsudfordringer i Kolding

Væksten vi har oplevet presser begge afdelinger på pladsen. I Kolding bor vi til leje, hvilket betyder at vi ikke kan navigere helt så frit ift. vores anvendelse af bygningen. Der er her igangsat drøftelser om hvorledes vi kan adressere dette både kortsigtet, men også i afdækning af vores langsigtede pladsbehov.

Mere tilbygning i Skive

Når vi er mere sikre på effekten af de øgede energipriser, invasionen i Ukraine og Coronaens afledte forsyningskæde-udfordringer, påbegynder vi processen med tilbygningen i Skive. Vi har igennem flere år været i pladsunderskud – og 2021 satte en stor streg under, at tiden er inde til tage næste skridt.

Vi råder over en matrikel på samlet 16.000 m2, hvoraf vi i dag bruger ca. halvdelen. Det er forventningen at vi bygger til således, at vi fremtidssikrer vores nuværende og kommende pladsbehov.

Til bonus info kan det oplyses, at når vi igangsætter byggeriet, kommer vi samtidig til at investere i at sige helt farvel til vores nuværende energikilde, som er naturgas. Herefter vil vores forbrug alene være baseret på el og vand.
Ny arbejdsgiverforening

Hydra-Comp har altid benyttes os af det, der i dag hedder ”Tekniq Arbejdsgiverne”. I konstateringen af, at Hydra-Comp i langt højere grad end tidligere er en industrivirksomhed, har vi taget beslutningen om at byde velkommen til Dansk Industri som arbejdsgiverforening. Tilvalget af DI som arbejdsgiverforening giver os adgang til en god samarbejdspartner ift. blandt andet salgstiltag i ind- og udland, digitalisering og produktion.

Udskiftning af økonomisystem

Med de tanker der ligger om den fremtidige udvikling af Hydra-Comp, er det besluttet, at vi i 2023/2024 skal have udskiftet vores økonomisystem. At udskifte et økonomisystem er en meget stor og tidskrævende opgave, der i perioder vil komme til at kræve meget af os tidsmæssigt, og som samtidig kræver kontrolleret styring. Det bliver en rigtig spændende proces, som vil berøre alle led i virksomheden, men hvor vi også ved, at vi på driften kommer til at høste store fordele på tids- og administrations-krævende opgaver.

Slutteligt skal der herfra lyde en meget stor tak til alle kollegaerne for deres store indsats!

Produktet er lagt i kurven