+45 96 69 40 80
Man-tors: 7:00 - 16:00 Fredag: 7:00 - 14:00
[email protected]

Nyheder

Fremtidens Cetop-ventiler er 3D-printede
Artikler

Fremtidens Cetop-ventiler er 3D-printede

tirsdag den 15. marts 2022

Produktionen af CETOP-ventiler står overfor et gennembrud, der er det største i 100 år’, siger Hydra-Comp’s salgschef, Jesper Frederiksen

Den måde, Cetop-ventiler produceres på, har i princippet stået helt stille de sidste mange årtier. Selvom kvaliteten er blevet bedre med tiden, er måden de tager sig ud på den stadigt samme.

Nutidens teknologi med 3D-printning af alt fra Ludo-brikker til værktøj og biler, åbner nemlig for en kæmpe række af perspektiver, der ikke kun handler om en mere effektiv og bæredygtig produktion, men også mærkbart mere robuste og fleksible Cetop-ventiler, end man tidligere har kunne fremstille.

3D printet cetop ventil fra Aidro3d printet cetop ventil fra Aidro - krop

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu har vores italienske samarbejdspartner, Aidro, taget fat på at udvikle den næste generation af CETOP-ventiler via 3D-printning, og resultaterne er intet mindre end ekstraordinære.

Hydra-Comp er en af få forhandler på verdensplan, som kan tilbyde disse innovative og unikke ventiler fra Aidro, og der er flere størrelser og udgaver på vej i 2022.

Se Aidro's egen præsentation af de 3D-printede ventiler i denne video med direktør, Alberto Tacconelli.

 
 

"Det her er det største gennembrud indenfor produktion af CETOP-ventiler i nærmest 100 år, og det er ikke en overdrivelse. Vi står overfor et stort paradigmeskift, hvor en ny generation af ventiler nu ser dagens lys”

Jesper Frederiksen, salgschef, Hydra-Comp A/S

Nul materialespild giver bæredygtighed

Den helt store gamechanger er, at produktionen af de 3D-printede CETOP-ventiler er langt mere bæredygtig end den produktion, der hidtil har været. Indtil nu har man skulle bruge tid på at bearbejde en passende stålklods med deraf følgende materialespild.

Med 3D-printning, derimod, bindes metallisk pulver sammen med en avanceret laser, som varetager printningen af hele ventilen fra start til slut og dermed nul materialespild.

 

 

Fleksibilitetsgraden er uden fortilfælde

Vi står altså med en ny produktionsform, der både er et gennembrud for bæredygtigheden i produktionen, og som samtidig åbner dørene for en fleksibilitet og design frihed, som markedet aldrig har set før.

Med denne form for fremstilling, vil man kunne løfte ethvert behov, som kunden står med, og enhver tilpasning af disse kan finde sted helt ned i selv de mindste og fineste detaljer, uden at prisen tager på himmelflugt.

Denne grad af fleksibilitet er unik, og helt uden fortilfælde i branchen. Ventilernes innovative kroppe gør, at de er langt mere fleksible i deres anvendelsesmuligheder, og den præcision, som 3D-printningen tillader sikrer, at der altid kan laves helt optimale egenskaber for flow og trykfald. Det åbner et kæmpe spektrum af udviklingsmuligheder i fremtidens hydrauliske løsninger.

 

 

Kraftig vægtreduktion og geometriske former

3D-printede CETOP-ventiler giver for første gang i historien mulighed for at producere ventiler, der kan have geometriske former, i stedet for altid at have form efter en stålklods. Derudover medfører 3D-printning, hvor ventilerne fremstilles af sammenbundet metallisk pulver, en reduktion i vægt fra 0,8 kg til blot 0,3 kg – en vægtreduktion på mere end 60%.

 

Rustfri og længere holdbarhed

3D-printede ventiler laves i syrefast rustfri, og er derfor særdeles korrosionsbestandige i selv de mest hårdføre miljøer.

 

 

Fås også som stakbare sektionsventiler

Sortiment af 3D-printede ventiler fås også som stakbare sektionsventiler, ligeså i rustfri.

Programmet består af ventilsektioner, som kan sammenbygges og leveres med både ON/OFF- eller proportional-system, og i både parallel eller serie-konfiguration.

Ventilerne kan også 3D-printes som én komplet enhed. På den måde kan den designes til dit specifikke behov, inkl.:

  • flow rate på op til 60 l. pr. min og 350 bar
  • stort udvalg af glidere, inkl. asymmetriske proportional spoler
  • Vægtreduktion på op til 55%

Vil du vide mere om de 3D-printede CETOP-ventiler?

Download fakta-ark og datablade her, og få alle detaljerne

Dansk præsentationAMPS datablad fra AidroAMES datablad fra Aidro

Du kan også hente databladene på vores Downloads-side

Har du spørgsmål til de 3D-printede CETOP-ventiler? Skriv til os her

 

ENGLISH VERSION BELOW


The next generation of Cetop-valves are 3D-printed

The production of CETOP-valves is right now facing the biggest breakthrough in 100 years’, says Sales Manager at Hydra-Comp, Jesper Frederiksen.

The traditional way of producing Cetop-valves, has really not progressed in several decades. All though the quality of them have improved over time, the production method is the same as it has always been.

Todays technology with 3D-printing of everything from Scrabble-tiles to professional tools and even cars, opens a huge variety of options, that doesn’t just aim at a more effective and sustainable production process, but also provides significantly more durable and flexible Cetop-valves, than previously possible.

3D printet cetop ventil fra Aidro3d printet cetop ventil fra Aidro - krop

 

 

 

 

 

 

 

 

Over the past couple of years, our Italian partner, Aidro, has initiated the development of the next generation of CETOP-valves produced by 3D-printing. The results are nothing short of spectacular.

Hydra-Comp is one of few retailers worldwide, who can offer these innovative and unique valves from Aidro.

See Aidro's own presentation of the 3D-printet valves in this video, which features General Manager, Alberto Tacconelli.

 
 

"his is the biggest breakthrough in the production of CETOP-valves for 100 years, and that is no exaggeration. We are looking at a gamechanging paradigmeshift, where an all new and improved generation of valves are seeing the first glimpses of daylight’”

Jesper Frederiksen, Sales Manager, Hydra-Comp A/S

No wasted raw material equals sustainability

The big gamechanger is, that the 3D-printing of Cetop-valves are far more sustainable, than the traditional method. Until now, you had to spend time adapting a suitable steelblock, and thus following the discarding of excess steel.

With 3D-printing, however, a metallic powder substance is bounded with a highly advanced laser, which takes care of the print from the first ounce of powder to the final, useful valves – with no need for manual work, and no waste of raw materials at all.

 

 

The degree of flexibility is unprecedented

What we have here is a new method of production, which constitutes a breakthrough in production itself, while also enabling a degree of flexibility and design freedom, the likes of which this industry has never ever seen before.

With 3D-printing of valves, we are able to meet every possible need that the customer can have, and any customization can be made in even the smallest and finest details of the valve, without the price shooting through the roof.

This degree is flexibility is unique and completely unprecedented in the hydraulics industry. The innovative bodies of the valves makes them far more flexible in term of applications, and the precision available with 3D-printing ensures, that the conditions for flow and pressure drop will always be 100% optimized. That opens a huge range of development opportunities for future hydraulics solutions.

 

 

Significant weight reduction and geometric shapes are now possible

For the first time ever, 3D-printing will enable the production of Cetop-valves, that can have geometric shapes, as oppose to it’s traditional block-form coming from steelblocks. Furthermore, 3D-printing also brings a significant overall weight reduction, because the valves are made from a metallic powder bound together by an advanced laser. That reduces the weight of the valve from 0,8 kg to a mere 0,3 kg – more than 60%.

 

Stainless and longer durability

The 3D-printed valves are made acid-proof and stainless, and therefore particularly corrosion resistant in even the harshest working conditions.

 

 

Also available as bankable valves

The range of 3D-printed valves are also available as bankable section valves, which is also stainless.

The selection consists of valve sections, which can be assembled and delivered with both ON/OFF- or proportional-systems, and in both parallel or serial configuration.

The valves can also be 3D-printed as one whole unit. That way it can be designed and tailored to your specific need, incl.:

  • Flow rate of up til 60 l. pr. Min and 350 bar
  • Large selection of spools, including asymmetrical proportional spools
  • Weight reduction of up to 55%

Want to know more about 3D-printed CETOP-valves?

Download fact-sheets and product data here and get all the details

Presentation (english)AMPS product dataAMES product data

You can also find these documents on our Downloads page

Got questions about 3D-printed CETOP-valves? Send us a message here

 

WEBSHOP

9.000 komponenter 
til hydraulik lige ved hånden

Har du brug for hjælp til at oprette en konto på webshoppen? Som erhvervskunde kan vi yde den bedste service, hvis du opretter en konto på webshoppen.