HANDELSBETINGELSER for private kunder


 

GENERELT

1. Handelsbetingelserne bør læses grundigt igennem, inden godkendelse af en eventuel ordrebekræftelse.
2. Standard handelsbetingelserne indeholder de bestemmelser som er gældende for alle aftaler, tilbud, salg og leverancer af produkter og serviceydelser, indgået mellem Hydra-Comp og kunden, medmindre de er specifikt undtaget ved en skriftlig aftale.
3. Kunden skal acceptere at vores handelsbetingelser indgår som en standard aftale. Kunden skal endvidere bekræfte at handelsbetingelserne er læst og forstået, før køb af produkter kan gennemføres.
4. Ved mistanke om bedrageri forbeholder Hydra-Comp sig retten til at hæve købet.

ORDREBEKRÆFTELSE

1. Ordrebekræftelsen fremsendes til kundens e-mail (vedl. mailen som PDF).
2. Tilbuddet og ordrebekræftelsen indeholder specifikationer for, hvad ordren omfatter.
3. Ordrebekræftelsen kan kunden få genudsendt elektronisk, hvis den skulle bortkomme. Kontakt os på [email protected].

BETALINGSBETINGELSER

1. Alle priser fremgår af den til enhver tid gældende prisliste eller af et konkret tilbud udarbejdet individuelt mellem kunden og Hydra-Comp. Alle priser angives i DKK og er inkl. moms, med mindre andet er anført. Der tages forbehold for ændringer i moms, skatter, afgifter, udsolgte varer, samt trykfejl eller ændringer i brochurer, skriftlige tilbud og øvrigt salgsmateriale.
2. Betaling kan ske med Dankort, VISA og MasterCard.
3. Ved brug af de forskellige betalingsmuligheder er der forbundet et kortgebyr. Gebyret for at benytte sig af de respektive betalingskort betales af Hydra-Comp.
4. Betales med betalingskort er du godt sikret mod misbrug. Du har mulighed for at anmelde en betaling til dit pengeinstitut, når du modtager din betalingsoversigt og er betalingen gennemført uden dit samtykke, holdes du normalt skadesløs. Få yderligere oplysninger om dette i din bank/ pengeinstitut. Betalinger med betalingskort foregår via krypteret og sikker SSL/HTTPS forbindelse.
Betalinger debiteres først kundens betalingskort efter at varen er afsendt fra Hydra-Comp A/S

LEVERINGHydra-Comp tilstræber, at kundens ordre leveres indenfor ca. 1-4 hverdage, afhængig af ordrens størrelse og kundens geografiske placering.

FRAGT

1. Der pålægges fragt på deres ordre. Den præcise fragt vil altid oplyses inden din ordre godkendes og kan af Hydra-Comp reguleres løbende.
2. De på webshoppen oplyste fragtpriser er gældende for hele Danmark, og øvrige EU og Norge. Fragtpriserne gælder ikke for Grønland, Færøerne samt alle ikke brofaste leverings adresser. Hydra-Comp forbeholder sig retten til at tilbageholde forsendelser til disse områder indtil der er aftalt en fragtpris med kunden.

REKLAMATION

1. Som forbruger har man 2 års reklamationsret for fejl og mangler ved leveringen. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Dette betinger selvfølgelig at reklamationen er berettiget.
Reklamationsretten gælder fra den dag, hvor du har modtaget din vare.
2. Fejl og mangler, der er opstået som følge af almindelig slitage, fejlmontering eller fejlagtig brug samt følgeskader på grund af anden defekt ved produktet, som varen anvendes i, er ikke dækket af reklamationsretten.
3. Du skal reklamere indenfor rimelig tid efter, at du har opdaget manglen ved varen.
4. For at vurdere, hvordan vi bedst kan behandle din reklamation er det vigtigt, at du kontakter os før du evt. returnerer en vare, som du ønsker at reklamere over.
5. Hvis varen skal returneres, refunderer vi i rimeligt omfang efterfølgende dine omkostninger til returnering.
6. Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

FORTRYDELSESRET

1. Du har købelovens 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos Hydra-Comp A/S. Fortrydelsesretten gælder fra den dag, hvor du har modtaget din vare.
2. For at udnytte fortrydelsesretten, skal du tilbagelevere varen i væsentligt samme stand og mængde, som du har modtaget den. (Vedrørende originalemballage se nedenfor).
3. Hvis varen har været monteret eller brugt på en måde, som forringer varens salgsværdi væsentligt, så bortfalder fortrydelsesretten.
4. Hvis du udnytter fortrydelsesretten, skal du selv betale alle omkostninger forbundet med returnering af varen. Varen skal sendes til: Hydra-Comp A/S, Bjørnevej 30, 7800 Skive.
5. Du kan også fortryde ved at nægte at modtage varen på posthuset, eller aflevere den personligt hos Hydra-Comp A/S.
6. Når vi har kontrolleret, at kravene for fortrydelsesretten er overholdt, tilbagebetaler vi købesummen til dig. Hvis du ikke samtidigt har købt andre varer, tilbagebetaler vi også fragten for leveringen.
7. Oplys altid bankregistreringsnummer og kontonummer til tilbagebetaling. Er varen betalt med Dankort kan beløbet også tilbageføres hertil.
8. Det fremmer ekspeditionen, hvis fyldestgørende informationer følger pakken. Vedlæg gerne en kopi af ordrebekræftelse eller faktura, evt. forudgående korrespondance mv.
9. Pakker sendt pr. efterkrav modtages ikke.

ORIGINALEMBALLAGE

1. Ved køb af visse komponenter, pumper, motorer eller maskiner er den intakte originalemballage altid en væsentlig del af varens værdi. Evt. original emballage skal derfor altid sendes med retur, for at betingelserne for at udøve fortrydelsesretten er opfyldt.

TIDSFRIST

1. Hydra-Comp tilstræber, at kundens ordre leveres indenfor ca. 1-4 hverdage, afhængig af ordrens størrelse og kundens geografiske placering.
2. Kunden er forpligtiget til hurtigst muligt, at besvare breve eller e-mail fra Hydra-Comp. Svartiden bør ikke overstige 24 timer, hvis henvendelsen er modtaget senest 2 hverdage før weekenden. En eventuel lang svartid fra kunden, der bevirker at Hydra-Comp ikke kan levere ordren inden for den oplyste tidsfrist, kan ikke lægges Hydra-Comp til last, eller gøres til genstand for indsigelser, prisnedsættelse eller lignende. Medmindre andet følger af gældende rets almindelige regler.
3. Enhver ordre hos Hydra-Comp modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger, ildebrand, beskadigelse af Hydra-Comp udstyr, vores leverandørers produktionsapparat eller ved enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser Hydra-Comp ’s muligheder for at levere. Medmindre andet følger af gældende rets almindelige regler.
4. Hydra-Comp har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne eller at levere så snart hindringen for normal levering er bortfaldet. Hydra-Comp er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af manglende levering. Medmindre andet følger af gældende rets almindelige regler.

TAVSHEDSPLIGT

1. Hydra-Comp personale og leverandører skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, som de eventuelt får kendskab til i forbindelse med køb af produkter.

PERSONDATAPOLITIK

1. Hydra-Comp bruger ikke cookies til anvendelse af personlige data.
2. Følgende informationer indtastet vedr. et køb på Hydra-Comp, gemmes i vores database(navn, adresse, e-mail og telefon nr.), med henblik på levering af ordre og elektronisk udsendelse af følgeseddel samt evt. genudsendelse af ordrebekræftelse hvis kunden skulle miste sin.
3. Personlige data opbevares ikke krypteret i databasen (kort oplysninger gemmes ikke)
4. Personlige data transmitteres ikke krypteret til Hydra-Comp (gælder ikke kort oplysninger)
5. Alle registrerede informationer opbevares i 5 år.
6. Hydra-Comp er ansvarlig for alt data.

ÆNDRINGER I HANDELSBETINGELSER

1. Hydra-Comp forbeholder sig ret til en hver tid, at ændre indholdet af standard handelsbetingelserne uden forudgående varsel.
2. Standard handelsbetingelserne er gældende for handelsvilkår mellem Hydra-Comp og dens kunder.
3. Ændringer i ovenstående handelsbetingelser og priser vil blive offentliggjort på Hydra-Comp ’s hjemmeside.

Produktet er lagt i kurven